Tilmelding

Ny elev

OBS: Husk at læse Kulturskolen Roskildes betingelser inden du tilmelder dig, så du ikke bliver overrasket over “det der står med småt” nedenfor.

Nuværende/tidligere elev

Som forældre/værge kan du benytte MitID eller Brugernavn og tilhørende adgangskode. Har du som forældre/værge flere børn i Kulturskolen, kan du med fordel logge ind som dig selv.

Priser og betingelser

Priser pr. rate (bemærk at der nu kun er 4 rater i en sæson )2023/2024
Billedkunstkr. 585,-
Rytmik i 0.-3. klassekr. 308,-
Familierytmikkr. 308,-
Instrumental- og solosangundervisningkr. 825,-
DIM bandsammenspil og instrumentalholdkr. 569,-
Kor *kr. 308,-
Instrumentleje (pr. sæson, fra 2. år)kr. 625,-
* Kor er gratis når man også modtager undervisning i Solosang / Holdsang

I særlige tilfælde kan der træffes aftale om tilmelding af elever over 24 år. Vilkårene for betaling er anderledes i disse tilfælde, da der ikke gives statstilskud til denne undervisning.

Rater

Der er 4 rater i en sæson:

 1. rate opkræves den 1.10. og dækker ugerne 34-43 *
 2. rate opkræves den 1.12. og dækker ugerne 44-3 **
 3. rate opkræves den 1.3. og dækker ugerne 4-15
 4. rate opkræves den 1.5. og dækker ugerne 16-25

* Ved 1. rate opkræves kopi-afgift på kr. 50,- pr. fag,
som dækker udgifter til Copydan.

** 2. rate indeholder evt. instrumentleje.
(1. sæson lånes instrumentet gratis)

Opkrævning

Betaling til Kulturskolen Roskilde kan opkræves på følgende måder:

 1. Faktura med betalingsoplysninger sendes til din digitale postkasse.
 2. Faktura med betalingsoplysninger sendes med posten – KUN ved fritagelse fra digital post.
 3. Betalingen opkræves via Betalingsservice.
  Bemærk, at den første faktura skal betales.
  Eventuel tilmelding til Betalingsservice vil først gælde for fremtidige opkrævninger.
 4. Betaling kan ske på Mit BetalingsOverblik www.roskilde.dk/betaling
  Log ind med dit MIT-ID.
  Her kan du også betale med MobilePay.

Søskenderabat

Søskenderabat udgør 25% på billigste fag.

For at opnå søskenderabat kræves samme betaler.
Der er ikke flerfagsrabat.

Restancer

Vi optager ikke elever, hvis der er restance til Kulturskolen Roskilde.

Der opkræves et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling samt rente på 1 % pr. påbegyndt måned.

Indmeldelse

Som udgangspunkt tilbyder vi vores pladser efter ”først-til-mølle” princippet. 

Der kan desværre forekomme venteliste.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje er gratis første år. Det er ikke muligt at leje klaverer eller slagtøjsinstrumenter.
Henvendelser vedr. instrumentudlån, skriv til kulturskolen@roskilde.dk

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kontoret pr. e-mail til kulturskolen@roskilde.dk. Husk at meddele, om udmeldelse ønskes pr. dags dato eller til ratens udløb.

Udmeldelse kan ikke ske til læreren.

Der hæftes for den igangværende rateperiode, uanset hvornår i perioden, der meldes ud. Efterfølgende rater vil blive annulleret.

Hvornår sletter vi din tilmelding automatisk?

Det gør vi,

 • når du ved tilmelding bor udenfor Roskilde Kommune
 • når du pga. alder ikke er berettiget til undervisning

Du kan tidligst komme på venteliste i løbet af foråret, klassetrinet før vi tilbyder undervisning i det valgte fag.
Et eksempel: Hvis du ønsker trommeundervisning, tilbyder vi det fra 2. klasse. Du kan derfor tidligst komme på ventelisten i løbet af foråret, når du går i 1. klasse.

Aflysninger/elevafbud

Hvis Kulturskolen Roskilde ved sæsonens afslutning har aflyst undervisningen mere end 3 gange pr. fag (pga. lærersygdom, afvikling af 6. ferieuge, tjenestefri osv.), har hjemmet krav på tilbagebetaling for de mistede lektioner.

Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen aflyse den almindelige undervisning og erstatte den med relevante tiltag.

Eventuel tilbagebetaling vil blive overført til NEM-konto i juli/august måned.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.

Afbud skal altid meddeles læreren.

Fotografering/video

Ved Kulturskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på hjemmesiden og enkelte sociale medier.

Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Kulturskolen, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på kulturskolen@roskilde.dk.

Fritidspasordning

Du kan søge om tilskud til ratebetalingen gennem Fritidspasordningen i Roskilde Kommune til aktiviteter i Kulturskolen Roskilde.

Læs mere om denne mulighed her og kontakt kontoret for yderligere information.