Tilmelding

Ny elev

OBS: Husk at læse Kulturskolen Roskildes betingelser inden du tilmelder dig, så du ikke bliver overrasket over “det der står med småt” nedenfor.

Nuværende/tidligere elev

Som forældre/værge kan du benytte MitID eller Brugernavn og tilhørende adgangskode. Har du som forældre/værge flere børn i Kulturskolen, kan du med fordel logge ind som dig selv.

Priser og betingelser

Hvem kan tilmeldes i Kulturskolen Roskilde?

For at blive tilmeldt i Kulturskolen Roskilde, er det en forudsætning:

 • At du bor i Roskilde Kommune
 • At du er mellem 0-24 år ved skoleårets start

Mange fag er aldersinddelt eller er tilknyttet en anbefaling om hvilken alder, barnet/den unge som minimum skal have, når undervisningen påbegyndes. Anbefalingerne har både til formål at sikre gode sociale miljøer på de forskellige hold, og at sikre, at man ikke påbegynder en aktivitet eller et undervisningstilbud, før man er klar til det.
Hvis eleven er yngre end det anbefalede, kan der efter dialog med den pågældende lærer laves en vurdering af, om eleven er klar til at påbegynde undervisningen.

I særlige tilfælde kan der træffes aftale om tilmelding af elever over 24 år. Vilkårene for betaling er anderledes i disse tilfælde, da der ikke gives statstilskud til denne undervisning.

Priser pr. rate2024/2025
Billedkunstkr. 609,-
Musik, sang og bevægelse i 0.-3. klassekr. 320,-
Familierytmikkr. 320,-
Instrumental- og solosangundervisningkr. 858,-
DIM Rytmisk sammenspil, sang- og instrumentalholdkr. 591,-
KomplX Records Academykr. 591,-
Kor *kr. 320,-
Instrumentleje (pr. sæson, fra 2. år)kr. 650,-
* Kor og orkester er gratis når man også modtager undervisning i sang eller instrumentalundervisning.

Rater

Der er 4 rater i en sæson:

 1. rate opkræves den 1.10. og dækker ugerne 33-42 *
 2. rate opkræves den 1.12. og dækker ugerne 43-2 **
 3. rate opkræves den 1.3. og dækker ugerne 3-14
 4. rate opkræves den 1.5. og dækker ugerne 15-25

* Ved 1. rate opkræves kopi-afgift på kr. 50,- pr. fag,
som dækker udgifter til Copydan.

** 2. rate indeholder evt. instrumentleje.
(1. sæson lånes instrumentet gratis)

Opkrævning

Betaling til Kulturskolen Roskilde kan opkræves på følgende måder:

 1. Faktura med betalingsoplysninger sendes til din digitale postkasse.
 2. Faktura med betalingsoplysninger kan sendes med posten – dog kun ved fritagelse fra digital post.
 3. Bemærk, at eventuel tilmelding til Betalingsservice først vil træde i kraft for efterfølgende opkrævninger. Derfor skal den første faktura betales manuelt.
 4. Betaling kan ske på Mit BetalingsOverblik www.roskilde.dk/betaling
  Log ind med dit MIT-ID.
  Her kan du også betale med MobilePay.

Søskenderabat

Søskenderabat udgør 25% på billigste fag.

For at opnå søskenderabat kræves registrering af samme betaler for alle søskende.
Der er ikke flerfagsrabat.

Restancer

Vi kan ikke optage elever, hvis der er restance til Kulturskolen Roskilde for tidligere modtaget undervisning.

Ved for sen betaling vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 250,- samt rente på 1 % pr. påbegyndt måned.

Indmeldelse

Som udgangspunkt tilbyder vi vores pladser efter ”først-til-mølle” princippet. 

Der kan forekomme venteliste på nogle fag. Elever på venteliste vil løbende blive kontaktet, når der opstår mulighed for at påbegynde undervisning.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje er gratis første år.
Det er muligt at leje de fleste typer instrumenter, dog ikke klaverer eller slagtøjsinstrumenter.
Henvendelser vedr. instrumentudlån: instrument@kulturskolenroskilde.dk

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kontoret pr. e-mail til kulturskolen@roskilde.dk. Husk at meddele, om udmeldelse ønskes pr. dags dato eller til ratens udløb.

Udmeldelse kan ikke ske til læreren.

Der hæftes for den igangværende rateperiode, uanset hvornår i perioden, der meldes ud. Efterfølgende rater vil blive annulleret.

Aflysninger/elevafbud

Hvis Kulturskolen Roskilde ved sæsonens afslutning har aflyst undervisningen mere end 3 gange pr. fag (pga. lærersygdom, afvikling af 6. ferieuge, tjenestefri osv.), tilbagebetales et beløb svarende til de mistede lektioner.

Eventuel tilbagebetaling vil blive overført til NEM-konto i juli/august måned.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.

Afbud skal altid meddeles læreren.

Fotografering/video

Ved Kulturskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på hjemmesiden og enkelte sociale medier.

Ved tilmelding tages der aktivt stilling til, om man ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Kulturskolen. Dette tilkendegives via tilmeldingsformularen.

Såfremt at man efterfølgende ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Kulturskolen, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på kulturskolen@roskilde.dk.

Fritidspasordning

Du kan søge om tilskud til ratebetalingen gennem Fritidspasordningen i Roskilde Kommune til aktiviteter i Kulturskolen Roskilde.

Læs mere om denne mulighed her og kontakt kontoret for yderligere information.