faq

HVEM KAN GÅ PÅ KulTURSKOLEN?

Kulturskolen tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud til børn og unge indtil 25 år bosat i Roskilde Kommune. 

Hvilke fag tilbyder skolen?

Kulturskolen dækker et bredt område med tilbud både for dem der vil fordybe sig i kunst og musik.

Hvor foregår det?

Undervisningen foregår hovedsagelig på kommunens skoler, i Kulturskolens lokaler i Jyllinge, Planetvej 30 og i Musikkens Hus, Kildegården 6 og Kunstens Hus, Kildegården 7.

Hvornår foregår skemalægning?

Skemalægningen sker midt i august. Kulturskolen har ingen mulighed for at skemalægge før, da vi først får tildelt lokalerne fra folkeskolerne i august.

Hvem underviser på skolen?

Se alle vores undervisere:

Kan man leje Musikinstrumenter?

Vi tilbyder gratis lån af instrument 1. år, dog undtaget klaver og trommer.