VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN ROSKILDE

Kulturskolen tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud til børn og unge indtil 25 år bosat i Roskilde Kommune. 

Hvornår kan du starte?

De fleste instrumentalfag tilbydes fra 2. klasse, men ingen regler uden undtagelser:

Violin fra 5 år
Solosang fra 4. klasse
Saxofon fra 5. klasse

Instrumentudlejning
Vi tilbyder gratis lån af instrument 1. år, dog undtaget klaver og trommer.

Hvilke fag tilbyder skolen?

Kulturskolen dækker et bredt område med tilbud både for dem der vil fordybe sig i kunst og musik.

Hvor foregår det?

Undervisningen foregår hovedsagelig på kommunens skoler, i Kulturskolens lokaler i Jyllinge og i Musikkens Hus, Kildegården 6 og Kunstens Hus, Kildegården 7.

Skemalægning

Skemalægningen sker midt i august. Kulturskolen har ingen mulighed for at skemalægge før, da vi først får tildelt lokalerne fra folkeskolerne i august.

Hvem underviser på skolen?

Det kan du se

Gratis undervisning i musikteori!

Et tilbud til alle elever, der allerede modtager undervisning i Kulturskolen.

Undervisningen omfatter nodelære, rytmelære, hørelære, akkordlære mm.

Vi har et begrænset antal pladser og besætter dem efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding til administrationen på kontoret.

Bestyrelsen

Bestyrelsen (2022-25) består af:

 • Rasmus Hylleberg, udpeget af Byrådet
 • Lars Holst Kruse, udpeget af Byrådet
 • Frida Marie Jensen, forældrerepræsentant
 • Claus Mortensen, forældrerepræsentant
 • Thorkild Franck, forældrerepræsentant
 • Brian Hornuff, forældrerepræsentant
 • Ella Rauff Bune, elevrepræsentant
 • Madicken Nordenhof Hinke, elevrepræsentant
 • Olivia Axelsen, lærerrepræsentant
 • Hélianne Blais, lærerrepræsentant
 • Kasper Broeng, repræsentant fra folkeskolen
 • Cevri Ocak, repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
 • Niels-Erik Mogensen, souschef
 • Anders Hvidberg-Hansen, afdelingsleder
 • Anja Reiff, leder