Talentlinjen – Musik

MusikTalentlinjen er for dem, der bare ikke kan lade være

Musiktalentlinjen på Kulturskolen Roskilde er et treårigt musikalsk forløb for alle, der bare ikke kan lade musikken være og samtidig viser talent for og lyst til at ville arbejde seriøst med musikken.

Elever bliver indstillet af deres hovedfagslærer. Man kan ikke selv melde sig til talentlinjen, det skal altid gå gennem egen lærer.

UNDERVISNING

Som talentelev modtager man dobbelt tid (50 minutter) til hovedfagsundervisningen, og hver mandag mødes de tre årgange til musikforståelse, som handler om alle aspekter af musikken, fx nodelære, gehør, musikhistorie, komposition og musikalsk analyse.


Betaling
Man betaler for dobbelt hovedfagslektion. Al anden undervisning på talentlinjen er gratis.


DER ER INGEN LEKTIER

Der vil som regel ikke være lektier i musikforståelse, men vi forventer, at hovedfagslæreren følger op på arbejdet med nodelæsning og gehørspil, så eleven får lov at udvikle sine musikalske færdigheder optimalt.


Undervisningen er delt op i moduler, der tilgodeser alle genrer og niveauer. Nogle mandage bliver holdene slået sammen, og alle skal derfor holde mandage mellem kl. 17 og 20 fri, selvom de fleste mandage foregår på de individuelle hold. Eleverne får at vide i god tid forinden, hvornår holdene er slået sammen.

Som noget nyt er de tre årgange ikke aldersopdelte. Det betyder, at der kan være et stort aldersspænd på hvert hold.

Arrangementer i løbet af sæsonen

I løbet af sæsonen arrangerer vi cirka to ud-af-huset-oplevelser, som kan ligge på alternative dage. Disse arrangementer er obligatoriske og bliver adviseret i god tid forinden. Talentelever er desuden ofte frontfigurer for Kulturskolen ved forskellige officielle events, og får mulighed for at optræde rundt omkring.

Talentlinjen holder julefrokost sidste mandag før jul og årsprøvekoncert i slutningen af sæsonen. Til årsprøvekoncerten sidder en jury klar, og koncerten foregår som en festlig og åben koncert, hvor alle elever får mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med i deres hovedfag i løbet af året. Vi optræder desuden med et par fællesnumre ved denne lejlighed.

Kontakt underviser Gertie Johnsson for yderligere information.