BGK ROSKILDE er for dig, der drømmer om en uddannelse inden for billedkunst, arkitektur, design, foto, animation m.v.

På det treårige billedkunstneriske grundkursus BGK Roskilde har du mulighed for at udvikle dit talent sammen med andre unge, der har samme interesse som dig.

På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på videregående kunstneriske uddannelser som f.eks. Det Kongelige Danske Kunstakademi eller Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering.

BGK Roskilde er for unge i alderen 15 – 25 år.

BGK Roskilde i Byens Hus

BGK Roskilde i Byens Hus

BGK er centralt placeret i Byens Hus på Stændertorvet, hvor nærmeste nabo er Roskilde Gymnasium bedre kendt som ”Amtet”.

På 2. sal i Byens Hus har BGK egne værkstedslokaler, side om side med det kunstneriske arbejdsfællesskab TiFuglePåTaget og andre interesse-fællesskaber. Her kan man mødes på tværs af traditionelle skel som alder, uddannelse og interesse, og nye synergier og samarbejder kan opstå.

I Roskilde er der et sprudlende ungdomsliv, og på steder som INSP og ORANGE MAKERSPACE på Musicon kan gør-det-selv-folk, opfindere og nørder på alle niveauer udfolde deres kreativitet.

FAGLIGT Indhold

På BGK Roskilde kommer du til at arbejde eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling sideløbende med, at du får individuel vejledning.

Du får kunstteoretisk viden og kunstneriske metoder samt håndværksmæssige færdigheder og teknikker til at udvikle dit personlige kunstneriske udtryk. Vi kommer omkring en bred vifte af samtidskunstens praktikker som installation, digitalt foto, video, tegning, maleri, skulptur, grafik, lyd, IT, performance, arkitektur, design, animation m.m.

Balloons - BGK Roskilde
Challenge - BGK Roskilde

Undervisningen

På BGK Roskilde varetages undervisningen af højt uddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med samtidskunst på et højt niveau sammen med andre unge med den samme interesse som dig.

De mange gæstelærere, som alle er udøvende kunstnere eller kunstteoretikere, vil bidrage til undervisningens diversitet, og sammen vil vi gå på opdagelse i fusionen mellem de forskellige kunstarter og i tidens kunstneriske strømninger.

Vi tager udgangspunkt i debatoplæg, foredrag, værkgennemgange, projekter og opgaveformuleringer.

Du får kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, som er relevante for det billedkunstneriske område, og du bliver i stand til at sætte dine egne værker ind i en nutidig kontekst med perspektivering til samtidskunstens kritiske reflekterende position.

Hvert år afsluttes med en fælles elevudstilling, hvor du udstiller dine egne værker og får kunstfaglig feedback af en ekstern censor.

Love - BGK Roskilde
Wall Painting - BGK Roskilde

Tid og sted

Undervisningen på BGK Roskilde foregår på følgende to adresser:
Byens Hus, Stændertorvet 1, 1. og 2. sal, 4000 Roskilde
Kulturskolen i Roskilde Nord, Blok 4, Planetvej 30, 4040 Jyllinge

De faste ugentlige undervisningstider er:
mandage kl. 17.00 – 20.00
onsdage kl. 17.00 – 20.00

Weekendcamps og workshops foregår:
lørdage og søndage kl. 10.00 – 16.00 (cirka 1 gang om måneden)

Workshops og studieture

Foruden den ugentlige undervisning kommer du i et intenst og inspirerende undervisningsforløb med workshops, kunstcamps, studieture i ind- og udland, forskellige fællesprojekter med lokale aktører og landets øvrige BGK’er samt fordybende individuelt arbejde.

Du kan deltage i BGK sideløbende med, at du passer din hverdag på gymnasiet, anden ungdomsuddannelse eller et arbejde, da al undervisningen på BGK foregår sen eftermiddag / aften og i udvalgte weekender.

Hang in love - BGK Roskilde

Datoer for optagelse på BGK 2024

Ansøgningsfrist er fredag den 1. marts 2024
Værker + motiveret ansøgning indsendes digitalt senest fredag den 1. marts kl. 23.59
Optagelsesprøve + samtaler finder sted lørdag den 16. marts 2024
Du får besked om optagelse ultimo april 2024
BGK har opstart primo september 2024

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig online HER

Desuden skal du sende minimum 6 værker på mail. Du skal kunne medbringe dem fysisk ved optagelsessamtalen.

Dine værker kan f.eks. være tegning, maleri, objekt, skulptur, keramik, analogt fotografi, grafik, print, skitser, design (beklædning m.m.).

Dine digitale værker kan f.eks. være digitalt fotografi, digital tegning, illustrationer, lyd, video eller animation.

Din mail med de vedhæftede filer må højst fylde 10 MB. – Hvis du sender f.eks. video eller andet, som fylder mere, vil vi bede dig at sende den på www.wetransfer.com

Send en motiveret ansøgning sammen med dine værker. I ansøgningen skal du skrive om din motivation for at søge ind på BGK, og du har mulighed for beskrive dine indsendte værker. Ansøgningen må fylde maks. 1 A4 side.

Du skal indsende ansøgning og værker senest den 1. marts 2024 kl. 23.59 på 
bgk@kulturskolenroskilde.dk 

Skriv ”BGK ansøgning 2024” i emnefeltet på din mail.

Optagelse og hvordan får jeg besked?

1 uge efter endt ansøgningsfrist vil du modtage besked på mail om, hvis du skal komme til en optagelsesprøve + samtale.
I mailen vil du få information om tid og sted + opgaven, som du og de andre ansøgere får stillet til optagelsesprøven.

Kommer du til optagelsesprøve + samtale, skal du medbringe dine digitalt indsendte værker i fysisk form.. Du kan tage værkerne med dig efter prøven.

Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af optagelsesprøven samt den enkeltes indsendte værker, erfaring, interesser, motivation og evne til at arbejde selvstændigt. Dog vægter vi, at man påtænker videre uddannelse inden for de kunstneriske fag efter BGK.

Optagelsesudvalget består af BGKs kunstfaglige leder / hovedunderviser samt en ekstern censor.

Du vil få svar på din ansøgning inden for 2 måneder efter endt ansøgningsfrist.

Lysfest - BGK Roskilde

BGK TILMELDING

Tilmeld dig online

Deltagerbetaling

Det koster 5.000 kr. pr. skoleår at deltage i BGK Roskilde. Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier samt forplejning ved camps. De indlagte studierejser er også inkluderet i prisen.

Beløbet opkræves i 4 rater à 1.250 kroner i løbet af skoleåret 2023/2024:

1. rate pr. 1. oktober 2023
2. rate pr. 1. december 2023
3. rate pr. 1. marts 2024 
4. rate pr. 1. maj 2024

BGK er ikke SU-berettiget.

Allerede BGK elev?

Er du allerede optaget og går på BGK, og planlægger du fortsætte i det nye skoleår, skal du logge ind på https://roskildems.speedadmin.dk og gentilmelde dig.”

Du vil få besked fra kontoret, hvornår det er tid til at gentilmelde sig.

Frist for Udmeldelse

Din tilmelding er bindende for hele skoleåret 2024/2025, med mindre du senest den 15. oktober 2024 skriftligt har meddelt kontoret på Roskilde Kulturskole, at du ønsker at stoppe. Så ophører betaling og undervisning pr. 1. november 2024.